ÜZLETI FELTÉTELEK

cégnév: TODAK, s.r.o.

cégszékhely: Renneská tř. 40, 639 00 Brno

cégjegyzékszám (IČ) 29250102

bejegyző bíróság: Brno Megyei Bíróság, C 68381

a www.bloc-cellier.hu honlapon a szolgáltató online üzleten belül termékek eladására vonatkozik.

1. BevezetéS

1.1. Ezen üzleti feltételek (továbbiakban „üzleti feltételek“) A TODAK, s.r.o. társaság , székhely: Renneská tř. 40, 639 00 Brno, cégjegyzékszám: 2925010 , a Brnoi Megyei Bíróságon vezetett cégjegyzék C 68381 részében bejegyezve (továbbiakban „eladó“) ezen üzleti feltételei (továbbiakban „üzleti feltételek“) összhangban Csehország Polgári Törvénykönyvének 89/2012 Sb. számú törvényével (továbbiakban csak „polgári törvénykönyv“) szabályozzák a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelességeit az adásvételi szerződést tekintve (továbbiakban csak adásvételi szerződés) melyek az eladó és más természetes személy (továbbiakban csak „vásárló”) között kötött adásvételi szerződés kapcsán vagy az alapján keletkeznek, az eladó internetes üzletén keresztül. Az internetes üzletet az eladó a www.winepark.cz internetes címen elhelyezett weboldalon üzemelteti (továbbiakban csak „weboldal”), mégpedig a weboldal felületén keresztül (továbbiakban csak „üzlet webfelülete”).

1.2. Az Üzleti feltételek nem vonatkoznak azon esetekre, ha a személy, akinek szándékában áll árut vásárolni az eladótól, jogi személyként szerepel, vagy olyan személy, aki az áru megrendelése során a vállalkozási tevékenységén belül vagy a szakmai gyakorlata önálló végzésén belül tárgyal.

1.3. Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezéseket az adásvételi szerződésben lehetséges lefektetni. Az adásvételi szerződésben szereplő eltérő megegyezések az üzleti feltételek felett élveznek elsőbbséget.

1.4. A üzleti feltételek az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés és üzleti feltételek nyelve magyar. Az adásvételi szerződést magyar nyelven lehet megkötni.

1.5. Az Eladó módosíthatja vagy bővítheti az üzleti feltételeket. Ezek a rendelkezések nem érintik azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyek abban az időben keletkeztek, amikor az előző üzleti feltételek voltak érvényben.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1. A weboldalon történt regisztráció alapján a Vásárló felhasználói felületre léphet, ahol megrendelést adhat le a weboldalon eladásra meghirdetett termékekre (továbbiakban „felhasználói fiók“). Ha a webfelület lehetővé teszi, a weboldalon történő vásárlás érvényes regisztráció nélkül is végrehajtható az üzlet webfelületén.

2.2. A regisztrációs felületen, a Vásárló az adatokat köteles helyesen megadni A Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A megrendelés leadása idejében a vásárló által felhasználói fiókban feltüntetett adatokat az Eladó valósnak tekinti.

2.3. A hozzáférés a felhasználói fiókhoz felhasználói név és jelszó révén van bebiztosítva. A felhasználói hozzáférési adatok titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős.

2.4. A Vásárló nem jogosult a felhasználói fiók használatát harmadik személynek lehetővé tenni.

2.5. Az Eladó jogosult a Vásárló regisztrációját megszüntetni, amennyiben a Vásárló ezt hoszabb ideig nem használja, vagy azon esetben, ha a Vásárló megszegi az adásvételi szerződésben foglaltatott kötelezettségeit (beleértve az üzleti feltételeket).

2.6. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem állandóan elérhető az Eladó, illetve harmadik személyek hardware berendezés és software programok szükséges fenntartására való tekintettel.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZÖDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. Az üzlet webfelületén feltüntetett összes áru bemutatása informatív jelleggel bír és az Eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni erre az árura. A polgári törvénykönyv § 1732 fejezet 2 bekezdése rendelete nem lesz alkalmazva.

3.2. Az üzlet webfelülete információkat tartalmaz a termékekről, egyes termékek árát beleértve. A weboldalon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket tartalmazó módon van feltüntetve. Az árak az üzlet webfelületén való feltüntetésük idejében érvényesek. Ez a rendelkezés nem zárja ki az Eladó Vásárlóval való külön megállapodás alapján adásvételi szerződés kötését.

3.3. Az üzlet webfelületén a csomagolási és kiszállítási költségek is fel vannak tüntetve. Az üzlet webfelületén feltüntetett csomagolási és kiszállítási költségeket illető információk kizárólag magyarországi szállítási címekre vonatkoznak.

3.4. Az áru megrendeléséhez a Vásárló kitölti a megrendelői lapot az üzlet webfelületén. A megrendelői lap a következő információkat tartalmazza:

 • 3.4.1. a megrendelt termékeket (a kiválasztott terméket a Vásárló „beteszi” az üzlet webfelületén elektronikus bevásárló kosarába)
 • 3.4.2. az áru vételi árának a fizetési módját, a megrendelt áru kiszállítási módját illető adatokat és
 • 3.4.3. információkat az áru kiszállításával kapcsolatos költségekről (továbbiakban csakegyütt, mint „megrendelés”).

3.5. Mielőtt a Vásárló továbbítja a megrendelést az Eladónak, Az összesítő felületen a Vásárlónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, valamint a Vásárlónak lehetősége van arra is, hogy megkeresse és kijavítsa azokat a hibákat, melyek a megrendelésbe történő adatbevitel során keletkeztek. A megrendelést a Vásárló az Eladónak a „Befejezni a megrendelést“ feliratra kattintva küldi el. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó valósnak tekinti.

3.6. Olyan művelet minősül megrendelésnek, mely kétségtelen módon azonosítja a megrendelt árut, vételárat, a Vásárló személyét, a vételár fizetési módját, és a szerződő felek adásvételi szerződés lekötelező ajánlatát jelenti. A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelői lap kötelező adatainak megadása, a honlapon feltüntetett ezen Üzleti feltételek tudomásra vétele és a Vásárló által bizonyítás arról, hogy ezen Üzleti feltételekkel a Vásárló egyetértett.

3.7. Az Eladó a megrendelés sikerességéről haladéktalanul e-mailben értesíti a Vásárlót elektronikus postázási címére, melyet a Vásárló felhasználói felületén vagy a megrendelésben adott meg (továbbiakban csak „a vásárló elektronikus címe“).

3.8. Az Eladó a megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételi ár értéke, a várható kiszállítási költségek) mindig jogosult a Vásárlótól a megrendelés megerősítését kérni (pl. írásban vagy telefonon).

3.9. Az adásvételi szerződés megrendelés formájában 15 napig érvényes.

3.10.A szerződési kapcsolat az Eladó és Vásárló között az Eladó által a Vásárló elektronikus címére elküldött megrendelés átvételének (akceptálásának) visszaigazolása után jön létre.

3.11. Ha az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítheti, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni elektronikus postával küldött módosított ajánlattal és a Vásárló álláspontját elkéri.

3.12. A módosított ajánlat egyenrangú az új adásvételi szerződéssel, ennek kötése a Vásárló által elektronikus postán küldött beleegyezésével válik hatályossá.

3.13. A Vásárló beleegyezik a távközlési eszközök használatával az adásvételi szerződés megkötésénél. A Vásárló felmerülő költségeit az adásvételi szerződés megkötésénél, melyek a távközlési eszközök használata kapcsán keletkeztek (internet hozzáféréssel, telefonbeszélgetéssel kapcsolatos költségek), a Vásárló maga téríti, miközben ezek a költségek nem térnek el az általános tarifáktól.

4. A Megrendelt termék ára, fizetési feltételek

4.1. Az adásvételi szerződésben lekötött termékek árát és esetleges szállítási költségeket a Vásárló a következő módon fizetheti:

 • 4.1.1. készpénzes fizetés utánvétellel a Vásárló által a megrendelés során választott helyen
 • 4.1.2. készpénz nélküli fizetés - banki átutalás az Eladó bankszámlájára: IBAN: CZ4555000000002925010250, SWIFT: RZBCCZPP, Raiffeisenbank a.s., CZ (továbbiakban „eladó számlája“);
 • 4.1.3. készpénz nélküli fizetés - internetes fizetési rendszeren keresztül
 • 4.1.4. harmadik személy által szolgáltatott hitel felhasználásával

4.2. A vételár mellett a Vásárló köteles a csomagolási költséget, valamint a szállítás díját is a meghatározott árban fizetni. Az esetben, ha erről nem létezik más megállapodás, a vételár a továbbiakban a kézbesítési költségeket is jelenti.

4.3. Készpénzes fizetés, illetve utánvétel esetében a vételár a termék átvételekor kifizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül kifizetendő.

4.4. Készpénz nélküli fizetés esetén a Vásárló köteles a vételárat kifizetése mellett az átutalás egyedi azonosítóját (közleményt) is megadni. Készpénz nélküli fizetés esetében a Vásárló fizetési kötelezettsége a vételár Eladó számlájára írásával megszűnik.

4.5. Az Eladónak jogában áll kérni a teljes vételi ár térítését még az áru Vásárlónak való kiszállítása előtt, kiváltképp ha a Vásárló nem erősítette meg a megrendelést.  A polgári törvénykönyv § 2119 fejezet 1 bekezdése rendelete nem lesz alkalmazva.

4.6. Az Eladó által Vásárló részére megadott esetleges árengedmények nem kombinálhatóak.

4.7. Ha a kereskedelmi kapcsolatban megszokott, vagy ha a kötelező általános jogi szabályok írják elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján történő fizetésekről számlát állít ki a Vásárló részére. Az Eladó általános forgalmi adó fizető. A számlát az Eladó a Vásárló részére elektronikus formában állítja ki és a megrendelt áru kifizetése után küldi el a Vásárló által megadott elektronikus címre.

5. ELállás joga

5.1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a polgári törvénykönyv § 1837 szerint nem gyakorolhatja az elállási jogát a következő esetekben:

 • 5.1.1. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, amely ára illetve díja az elállás bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ, 
 • 5.1.2. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, melyek kézbesítésére a szerződés megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor, és amelynek tényleges értéke az Eladó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, 
 • 5.1.3. olyan termék tekintetében, amelyet egyértelműen a Vásárló kérése szerint módosítottak vagy a Vásárló személyére szabtak, 
 • 5.1.4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, valamint olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, 
 • 5.1.5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, 
 • 5.1.6. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
 • 5.1.7. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, 
 • 5.1.8. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

5.2. Az 5.1.-ben leírt eseten kívül, illetve más eseten kívül, melyben az elállási jog nem gyarkorolható a Vásárló a polgári törvénykönyv § 1829 1 bekezdése alapján elállási vagy felmondási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjátólszámított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja. Több termék illetve több darab adásvételekor, ha az egyes termékek vagy darabok szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek vagy darabnak szolgáltatása napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja a fogyasztó elállási jogát.

5.3. A Vásárló elállási jogát a 13. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Ezt a nyilatkozatot mások mellett a forgalmazó hely illetve cégszékhely címére küldheti. Az elállási nyilatkozat eljuttatására ezen Üzleti Feltételek 11. fejezete vonatkozik.

5.4. Ha a Vásárló az Üzleti feltételek 5.2. fejezete szerint eláll az adásvételi szerződéstől, az adásvételi szerződés teljes kiterjedésében érvénytelenné válik. A Vásárló köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni. Ha a Vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, a termék visszaküldésének költségét viseli, akkor is, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

5.5. Ha a Vásárló eláll az adásvételi szerződéstől az 5.2. fejezet alapján, az Eladó az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget és Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja a meghatározott összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte

5.6. Az árun keletkezett kár miatti követelését az Eladó jogosult egyoldalúan leszámítani a Vásárlónak visszajáró vételi árból.

5.7. Az Eladó jogában áll visszalépni az adásvételi szerződéstől a Vásárló által való áru átvevéséig. Ebben az esetben az Eladó visszatéríti a Vásárlónak a vételi árat felesleges késlekedés nélkül, átutalással a Vásárló által megadott számlaszámra.

5.8. Ha az áruval együtt a Vásárló ajándékot is kap, az ajándékozási szerződés az eladó és vásárló között azzal a felbontási feltétellel van megkötve, hogy ha a Vásárló visszalép az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés elveszíti az érvényességét az ilyen ajándékot illetően, és a Vásárló köteles az áruval együtt a kapott ajándékot is visszaküldeni az Eladónak.

6. Házhoz szállítás, kézbesítés

6.1. Az esetben, ha a szállítás külön megállapodás szerint történik, ez a szállítási mód kockázatai illetve plusz kiadásai a Vásárló teljes felelősségében állnak.

6.2. Amennyiben az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles a termékeket a Vásárló által a megrendelésben megválasztott helyen kézbesíteni, a Vásárló köteles a termékeket a kézbesítés során átvenni.

6.3. Ha a Vásárlónak felróható okból a futárszolgálat a csomag kézbesítését többször kénytelen megkísérelni, vagy a kézbesítést más módon teljesíteni, mint ahogy a megrendelésen áll, a Vásárló az így keletkező szállítási költségek ellenértékét fizeti.

6.4. A Vásárló köteles az átvétel során ellenőrizni a csomag esetleges sérülését. Ha Vásárló bármilyen sérülést tapasztal a csomagoláson, az átvétel során, akkor ezt haladéktalanul jelentse a futárnak. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás, a Vásárló nem köteles a csomagot a futártól átvenni.

7. JOGEllátás Hibás teljesítés esetén

7.1. A  hibás teljesítést illető szabályok jogok és kötelességek a szerződő felek számára a megfelelő általánosan kötelező előírások szerint igazodnak (elsősorban a polgári törvénykönyv § 1914-tól - 1925-ig, § 2099-tól 2117-ig és § 2161-tól 2174-ig).

7.2. Az Eladó felelős azért, hogy a termék átvételkor sértetlen. Ez annyit tesz, hogy a termék átvételekor mindenekelőtt

 • 7.2.1. a termék olyan tulajdonságokkal rendelkezik, melyekben a két fél megegyezett, amennyiben ez a megegyezés hiányzik, a termék olyan tulajdonságokkal rendelkezik, melyek annak leírásában találhatók, vagy melyeket a termék természetéből vagy azt bemutató reklámból adódóan elvárhatóak,
 • 7.2.2.a termék megfelel a célnak, melyet az Eladó feltüntetett, vagy melyre a megvásárolt árut általában használni szokták
 • 7.2.3. az áru minősége és kiszerelése megegyezik az előzetes mintával, ha a minőség és kiszerelés egy előzetes minta alapján volt leegyezve,
 • 7.2.4. a megfelelő mennyiségű, mértékű vagy súlyú;
 • 7.2.5. megfelel a jogi követelményeknek.

7.3. Az Üzleti feltételek 7.2. részében található szabály nem alkalmazott olyan kedvezményes áron kínált áru  hibájára, amikor a kedvezmény ezen hiba miatt volt adva, ha az áru használat jeleit viseli, melyek az áru szokásos használata során keletkeztek, használt áru esetében olyan hibára, mely megfelel a használat mértékének a termék átvételekor, vagy a termék temészetéből kifolyólag.

7.4. Ha az áru átvételét követő 6 hónapban az áru hibásnak minősül, hibásnak minősített az átvételekor is.

7.5. A Vásárló a hibás teljesítésből származó jogait az Eladó telephelyének címén, melyben az árusított árut tekintve a reklamáció átvétele lehetséges, illetve a cégszékhelyen érvényesítheti. A reklamáció érvényesítésének pillanata az a pillanat, melyben az ESladó a reklamált árut a Vásárlótól átvette.

7.6. A szerződő felek eladó hibákért való felelősségével kapcsolatos további jogokat és kötelezettségeket módosíthatja az eladó panaszkezelési szabályzata.

8. A SZERZÖDÖ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

8.1. Az Vásárló által történt áru teljes vételi kifizetése és átvétele után válik a Vásárló tulajdonává.

8.2. Az Eladó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. a polgári törvénykönyv § 1826 bekezdés. 1. e) értelmében.

8.3. A fogyasztók panaszainak bíróságon kívüli intézését az eladó az elektronikus címen keresztül bonyolítja. A vásárló panaszának kezeléséről szóló információkat az eladó a vásárló elektronikus címére küldi el.

8.4. Az Eladó vállalkozási engedély alapján jogosult az árueladásra. A kereskedelmi felügyeletet a hatáskörén belül a felelős Engedélyezési Hivatal végzi. Az adatvédelem területén a felügyeletet az Adatvédelmi Hivatal végzi. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet meghatározott körben többek között a 634/1992 Sb. számú fogyasztóvédelmi törvény betartását is felügyeli, a jövőbeli módosításokkal.

8.5. A Vásárló ezzel magára vállalja a körülmények változásának veszélyét a polgári törvénykönyv § 1765 2. bekezdése értelmében.

9. Személyes adatok védelme

9.1. A Vásárló, aki természetes személy, személyes adatainak védelmét a 101/2000 Személyi adatvédelmi Törvény határozza meg, illetve ezen törvény későbbi előírásainak értelmében jár el.

9.2. A Vásárló egyetért a következő adatok feldolgozásával: kereszt- és vezetéknév, lakcím, cégjegyzékszám, adószám, elektronikus postacím, telefonszám (a továbbiakban „személyes adatok“).

9.3. A Vásárló egyetért azzal, hogy a Szolgáltató a személyes adatait feldolgozza kizárólag az adásvételi szerződésének teljesítésével illetve a felhasználói fiók fenntartásával kapcsolatban. Amennyiben a Vásárló nem választ más lehetőséget, egyetért a Szolgáltató által történő személyes adatok feldolgozásával az információk és üzleti jellegű értesítések kiküldése céljából is. A beleegyezés a személyes adatok feldolgozására/kezelésére ennek a cikknek a teljes terjedelme alapján nem olyan feltétel, amely önmagában lehetetlenné tenné az adásvételi szerződés megkötését.

9.4. A Vásárló biztosítja, hogy az összes általa szolgáltatott adat (a regisztráció során, felhasználói fiókjában illetve az üzlet webfelületén történő rendelés során) a valóságot tükrözi és amennyiben ezen adatok változnak, erről köteles az Eladót azonnal értesíteni.

9.5. Az Eladó a Vásárló személyes adatait egy esetleges közvetítő segítségével dolgozhatja fel. Az Eladó a Vásárló ezen adatait további személyeknek nem adja ki, külön megállapodás nélkül, ez alól kivételt képeznek szállítás közvetítői.

9.6. A Eladó a személyes adatokat határozatlan ideig elektronikus automatizált formában, illetve nyomtatott, nem automatizált formában dolgozza fel.

9.7. A Vásásló kijelenti, hogy az összes általa szolgáltatott adat pontos és tudomást vett arról, hogy személyes adatait az Eladónak önként bocsátotta rendelkezésére.

9.8. Abban az esetben, ha a Vásárló úgy véli, hogy az Eladó vagy adatfeldolgozó által végrehajtott személyes adatok feldolgozása/kezelése nem felel meg az előírásoknak, ami a Vásárló magánéletének védelmét illeti, vagy nem felel meg az adatvédelmi törvényben foglaltatottaknak, ha a személyes adatok nem pontosak a megadott célból való kezelés/feldolgozást tekintve a vásárló:

 • 8.1. tájékoztatást kérhet az Eladótól vagy Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről
 • 8.2. kérheti, hogy az Eladó vagy Adatkezelő szüntesse meg az így keletkezett állapotot.

9.9. Ha a Vásárló információkat kér a személyes adatai feldolgozásával/kezelésével kapcsolatban, az Eladó köteles ezeket az információkat átadni. Az Eladónak jogában áll az előbbi mondat alapján történő információ átadásért megfelelő költségtérítést kérni, amely nem haladja meg az információnyújtás közben keletkezett elkerülhetetlen költségeket.

10. ÜZLETI jellegü ÉRTESÍTÉSEK KÜLDÉSE ÉS COOKIES TÁROLÁSA

10.1. A Vásárló beleegyezését adja az áruval, szolgáltatásokkal vagy az eladó cégével kapcsolatos információk küldésére a megadott elektronikus címére és továbbá beleegyezik, hogy az Eladó üzleti jellegű értesítéseket küldjön a Vásárló megadott elektronikus címére.

10.2. A Vásárló engedélyezi az úgynevezett cookies tárolását a számítógépén. Abban az esetben, ha a weboldalon történő vásárlás úgy végrehajtható és az adásvételi szerződésben szereplő kötelezettségeit az Eladó úgy tudja teljesíteni, hogy nem tárolódnak a vásárló számítógépén az úgynevezett cookies, az előző mondatban feltüntetett engedélyezést a vásárló bármikor visszavonhatja.

11. kézbesítés

11.1. A Vásárló és Eladó kapcsolatát illető értesítések, legfőképp az elállást illető értesítések, ajánlott levélben kézbesítendőek, ha ez az adásvételi szerződésben nincs máshogy lekötve. Az értesítések a másik fél által megadott postacímre vannak küldve és kézbesítettnek és érvényesnek minősülnek azon pillanatban, amikor a postaszolgálat kézbesítette ezeket, kivételt képez az elállási nyilatkozat, mely esetében az elállás akkor érvényes, amikor a nyilatkozat a Vásárló által az elállási határidőn belül el van küldve.

11.2. Az értesítés kézbesítettnek minősül akkor is, ha címzett elutasította átvételét, ha a küldemény felvétele nem történt meg határidőn belül, vagy mely visszatért mint kézbesíthetetlen küldemény.

11.3. A szerződő felek általános leveleket elektronikus postán küldhetnek egymásnak, mégpedig a felhasználói fiókban található, vagy megrendelésnél megadott Vásárló elektronikus postacímére, illetve az Eladó weboldalán feltünetett elektronikus postacímre.

12. záró rendelkezések

12.1. Ha az adásvételi szerződésen alapuló kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a cseh jogszabályok szerint fognak eljárni. Ezzel nincsenek megsértve a fogyasztó jogai, melyek a kötelező általános jogszabályokból erednek.

12.2. Amennyiben a jelen Üzleti feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy hatástalannak minősül, az érvénytelen rendelkezéseket olyan rendelkezés helyettesíti, mely a szerződő felek eredeti akaratát leginkább tükrözi. Amennyiben bármely rendelkezés érvénytelennek vagy hatástalannak minősül, az nem eredményezi a szerződés egyéb rendelkezései érvénytelenségét. Módosítások vagy bővítések kizárólag írásbeli formában végrehajthatók.

12.3. Az adásvételi szerződés az üzleti feltételeket beleértve, az Eladónál elektronikus formában archivált és nem hozzáférhető.

12.4. Az Üzleti feltételek mellékletét az elállási nyilatkozatminta és reklamációs protokoll alkotják - lásd 13.1..

12.5. Az eladó elérhetőségei - kézbesítési cím: TODAK, s.r.o, Zvonařka 14, 617 00 Brno, elektronikus postázási cím: shop@winepark.cz, telefon: +36 70 355 4393.

13. Mellékelt dokumentumok

13.1. Letölthető mellékletek:

Elállási nyilatkozat

Reklamációs űrlap